[:pl]

Zapraszamy do przychodni NZOZ Lekarium!

[:ru]

Добро пожаловать в клинику NZOZ Lekarium!

[:en]

Check our clinic NZOZ Lekarium!

[:]

Sprawdź ofertę!
Zobacz!

Porady praktyczne!

Sprawdź!

Aktualności

< wszystkie >

O klinice

dr Wojciech_Marusza, medycyna estetyczna, Warszawa

[:pl]Dr nauk med. Wojciech Marusza[:ru]КАНДИДАТ МЕД. НАУК ВОЙЦЕХ МАРУША[:]

[:pl]Akademia Rzeźbienia Twarzy – piękno medycyny estetycznej[:ru]Академия искусства ваяния лица – красота эстетической медицины[:en]Academy of Face Sculpting – the beauty of aesthetic medicine[:]

[:pl]

Akademia Rzeźbienia Twarzy to projekt szkoleniowy dr Wojciecha Maruszy, powstały by połączyć wiedzę medyczną ze sztuką. Celem medycyny estetycznej jest odmłodzenie i poprawa wyglądu pacjenta. Zabiegi są przeprowadzane bez użycia skalpela. Czas trwania zabiegu to około dwie godziny. W efekcie uzyskuje się efekt odmłodzenia nawet o dwadzieścia lat. Efekt widoczny jest natychmiast i utrzymuje się nawet do dwóch lat. Używam tylko najlepszych dostępnych na świecie preparatów. Ich lista weryfikowana jest każdego roku. Celem mojej pracy nie jest tworzenie sztucznych, nienaturalnie wyglądających twarzy bez mimiki. Pacjenci po zabiegach w Akademii Rzeźbienia Twarzy wyglądają świeżo jakby wrócili właśnie z urlopu. Zapraszając do mojego gabinetu poprzez swoje spojrzenie wydobywam z twarzy jej naturalne piękno przyćmione zmęczeniem i upływającym czasem. Na szkoleniach pokazujemy lekarzom jak znaleźć ich własną definicję piękna. Pomagamy w wydobyciu proporcji, umiaru i harmonii dostępnych modelek tak, aby późniejsza praca w gabinecie tworzyła naturalnie piękne twarze. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na planowanie zabiegu tak, aby jego efekty uwypukliły walory estetyczne twarzy jako całości. Na szkoleniach zwracamy uwagę na praktyczną część, gdzie lekarz sam podaje preparat i podgląda prace doświadczonego lekarza. Warsztaty mają głównie charakter bezpośredniej pracy z pacjentem, a celem jest wykonanie zabiegu.

[:ru]

Академия искусства ваяния лица  – это учебный проект доктора Войцеха Маруши, созданный для того, чтобы объединить медицинские знания с искусством. Цель эстетической медицины – омоложение и улучшение внешнего вида пациента. Лечение проводится без использования скальпеля. Длительность процедуры – около двух часов. В результате пациент выглядит намного моложе, порой аж на двадцать лет. Эффект заметен немедленно, и сохраняется вплодь до двух лет. Я использую только самые лучшие в мире препараты. Их список ежегодно проверяется и подтверждается. Целью моей работы не является создание искусственных, ненатурально выглядящих лиц, лишенных мимики. Пациенты после процедур в Академии искусства ваяния лица  выглядят свежими, как будто только что вернулись из отпуска. Приглашая в свой кабинет, я собственными глазами оцениваю и стараюсь увидеть натуральную красоту лица, приглушенную усталостью и уходящим временем.

На обучениях мы показываем врачам, как создать собственное определение красоты. Помогаем найти пропорции, меру и гармонию в наших моделях таким образом, чтобы результатом дальнейшей работы в кабинете были естественные прекрасные лица. Поэтому особенный акцент мы делаем на таком планировании процедур, чтобы результаты подчеркивали эстетические достоинства лица в целом. На обучениях мы обращаем особенное внимание на практическую часть, когда врач сам вводит препарат и наблюдает за работой опытного врача. Мастер-классы, в основном, носят характер непосредственной работы с пациентом, а их целью является безупречное выполнение процедуры.

[:en]

Academy of Face Sculpting is a training project created by Dr Wojciech Marusza to connect medical knowledge with art. The purpose of aesthetic medicine is to improve the patient’s appearance and his rejuvenation. Treatments are performed without the use of a scalpel. The treatment session lasts approximately two hours and results in the effect of rejuvenation of up to twenty years. The effect is visible immediately and lasts up to two years. I only use the best available in the world products. The list shall be verified each year. The aim of my work is not to create artificial, unnatural-looking faces without facial expressions. Patients after treatments at the Academy of Face Sculpting  look fresh as if they had just returned from holidays. When inviting to my office I always start with perceptive and thoughtful look at the patient’s face and find its natural beauty shaded by fatigue and fading time.

During the training course we show doctors how to find their own definition of beauty. We help them in the extraction of proportion, moderation and harmony of models’ faces so that during their subsequent practice they created naturally beautiful faces. Therefore, we particularly emphasize planning the procedure so that its effects have highlighted the aesthetics of the face as a whole. During the training we accentuate the practical part where the trainee doctors use exactly the same products and can closely observe and the work of an experienced doctor in progress. The workshop stresses mainly direct work with the patient, and the goal is to perform the entire procedure.

[:]

enlargement

Na skróty

[:pl][:pl]Kontakt[:ru]контакт[:en]Contact[:][:ru]контакт[:en]Contact[:]

[:pl]Akademia Rzeźbienia Twarzy
Katarzyna Marusza
ul. Grzybowska 5, 00-132 Warszawa

Telefon: +48 602 573 788
Telefon: +48 602 573 716
Telefon: +48 601 357 939

e-mail: drmarusza@drmarusza.pl

Godziny otwarcia kliniki:

Od poniedziałku do piątku: 10:00 – 21:00

Miejsca parkingowe przy wejściu do kliniki.[:ru]Академия искусства ваяния лица – красота эстетической медицины
Katarzyna Marusza
ul. Grzybowska 5, 00-132 Warszawa

телефон: +48 501 973 113 (русский язык)

e-mail: drmarusza@drmarusza.pl

Часы работы клиники:

понедельник – пятница: 10:00 — 21:00

Парковочные места у входа в клинику.[:en]Academy of Face Sculpting
Katarzyna Marusza
ul. Grzybowska 5, 00-132 Warszawa

Phone: +48 602 573 788
Phone: +48 602 573 716
Phone: +48 601 357 939

e-maildrmarusza@drmarusza.pl

Opening hours:

Monday to Friday: 10:00 – 21:00

Parking is available at the entrance to the clinic.[:]

Jak do nas trafić?